Prema zakonu o pružanju usluga u turizmu, NN 130/17 koji je na snazi od 01.01.2018. tvrtka The Agent travel agency, objavljuje slijedeće:

1. Tvrtka i sjedište: The Agent travel agency, obrt za usluge i savjetovanje, turistička agencija, vl. Dejan Kapac, Zagreb, Pavlenski put 5J

2. ime i prezime voditelja poslova: Dejan Kapac

3. svojstvo u kojem nastupa i ovlaštenja koja ima: Vlasnik obrta i voditelj poslovanja

4.adresu e-pošte, broj telefona i telefaksa te radno vrijeme za rad s korisnicima u kojem je moguće uspostaviti izravan kontakt sa zaposlenicima turističke agencije

Email: dean@the-agent.hr

Telefon: 091 3499 811

Radno vrijeme: po dogovoru

5. broj sudskog ili drugoga javnog registra u koji je turistička agencija upisana te podatke o registru Nadležni sud Sud u Zagrebu,

MBS 97977870

OIB 03257716195

Status Bez postupka

Tvrtka: The Agent travel agency, obrt za usluge i savjetovanje, turistička agencija, vl. Dejan Kapac, 10000, Zagreb, Pavlenski put 5J

Pravni oblik: paušalni obrt

Predmet poslovanja: 79.11.-DJELATNOSTI PUTNIČKIH AGENCIJA, 73.11.-AGENCIJE ZA PROMIDŽBU (REKLAMU I PROPAGANDU), 74.90.-OSTALE STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI, D. N., 82.30.-ORGANIZACIJA SASTANAKA I POSLOVNIH SAJMOVA, 79.12. -DJELATNOSTI ORGANIZATORA PUTOVANJA (TUROPERATORA), 79.90.-OSTALE REZERVACIJSKE USLUGE I DJELATNOSTI POVEZANE S NJIMA, 70.22.-SAVJETOVANJE U VEZI S POSLOVANJEM I OSTALIM UPRAVLJANJEM

Osobe ovlaštene za zastupanje Dejan Kapac, OIB: 03257716195, Pavlenski put 5J, Zagreb

Ostali podaci turističke agencije: Upisano u upisnik turističkih agencija Ministarstva turizma pod rednim brojem

6. osobni identifikacijski broj ili PDV identifikacijski broj ako je obveznik plaćanja poreza na dodanu vrijednost OIB 03257716195

7. pojedinosti o nadležnom tijelu čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije Ministarstvo turizma – Samostalni sektor turističke inspekcije Trg maršala Tita 8 / I, 10000 Zagreb, Hrvatska

8. Upute o načinu podnošenja prigovora odnosno o načinu na koji rješava potrošačke pritužbe OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošaća („Narodne novine“, br. 41/14) obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu podnijeti u pisanom obliku i to u ovim poslovnim prostorijama te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora. Prigovor se također može podnijeti putem pošte na adresu:

The Agent travel agency, obrt za usluge i savjetovanje, turistička agencija, vl. Dejan Kapac, 10000, Zagreb, Pavlenski put 5J, Hrvatska ili na e-mail adresu: dean@the-agent.eu

Odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora, pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.

9. Opći uvjeti poslovanja

1. Ponuda The Agent travel agency, sa sjedištem u Zagrebu, Pavlenski put 5J, Zagreb (u daljnjem tekstu agencija), bavi se posredovanjem u prodaji izleta za druge agencije, posredovanjem u rezervaciji smještaja i ostalih usluga i informiranje gostiju, te kao posrednik u najmu automobila, skutera, bicikli, brodova

2. Rezervacija i plaćanje Upiti za rezervaciju usluga se primaju isključivo elektroničkim putem ili telefonski. Prilikom izvršene rezervacije gost potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima. Na taj način sve navedeno postaje pravna obaveza za gosta i za agenciju. Plaćanje se obavlja isključivo preko transakcijskog računa.

Dodatno, uz ove Opće Uvjete, Agencija zadržava pravo uključenja posebnih uvjeta po svakoj posebnoj usluzi.

3. Cijena usluge Cijena usluge uključuje osnovnu uslugu kako je navedeno u rezervaciji Cijene usluga su dogovorene direktno između Agencije i gosta. U slučaju promjene cijena izleta nakon izvršene rezervacije, a prije uplaćene akontacije, agencija se obvezuje odmah obavijestiti gosta o tome te mu poslati novi obračun. Gostima koji su uplatili akontaciju agencija jamči da će im preostali dio biti obračunat po osnovi prijašnje kalkulacije po kojoj je gost i rezervirao uslugu.

4. Opis usluga Ponuđene usluge opisane su prema dobroj praksi u svakoj ponudi. Svaki gost ima potpuni uvid o usluzi.

5. Pravo agencije na promjene i otkaz Agencija ima pravo promijeniti ili otkazati rezerviranu uslugu ako prije ili za vrijeme odmora nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći ili otkloniti. Agencija tada gostu nudi zamjensku uslugu, ali sve isključivo uz odobrenje i suglasnost gosta. Ponuđena usluga treba biti iste ili više kategorije po cijeni usluge po kojoj je gost potvrdio rezervaciju.

6. Pravo gosta na promjene i otkaz Ukoliko gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovu zahtjevu, treba to učiniti pismenim putem. U slučaju fiksno potvrđene rezervacije usluge, datum primitka pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova: • Za otkaz rezervacije do 60 dana prije početka korištenja usluge klijentu će se vratiti 50% iznosa uplaćenog predujma umanjen za iznos manipulativnih troškova. • Za otkaz rezervacije od 59 do 1 dana prije početka korištenja usluge klijentu se neće vratiti uplačeni predujam. Ukoliko gost na rezerviranu uslugu ne dođe na vrijeme, a nije unaprijed javio agenciji ili pružatelju usluge, usluga se smatra otkazanom pa se troškovi obračunavaju prema gore navedenom.

7. Obveze agencije i vlasnika Dužnost agencije je brinuti se o provedbi usluga, a također i o izboru vlasnika te o pravima i interesima gosta sukladno običajima u turizmu. Vlasnik je dužan osigurati da se gostu pruže sve zakupljene usluge te stoga odgovara gostu zbog možebitnog neizvršenja zakupljenih usluga ili dijela usluga. Agencija i vlasnik isključuju svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom.

8. Obveze gosta Gost je obvezan: -posjedovati ispravne putne isprave, te dozvole za upravljanje plovilom, vozilom -poštivati sve propise Republike Hrvatske

9. Rješavanje prigovora Gost ima pravo tražiti određenu naknadu za neizvršene usluge koje je platio. Pri zahtjevu gost mora priložiti pismeni prigovor. Postupak u vezi s prigovorom: – Ukoliko gost na samom odredištu nije zadovoljan stanjem usluge, treba odmah po dolasku izvijestiti agenciju, odnosno reklamacije odmah iznijeti vlasniku. Gost je obvezan surađivati s predstavnikom agencije i vlasnikom u dobroj namjeri da bi se uzroci nezadovoljstva uklonili. Ako je prigovor opravdan te pružena usluga vlasnika nije zadovoljavajuća, agencija će napraviti sve da gost dobije prihvatljivo rješenje koje odgovara usluzi uplaćenoj vlasniku. Agencija ili vlasnik ne smiju gostu kao zamjensku uslugu ponuditi uslugu manje vrijednosti. -Najkasnije u roku od 8 dana poslije povratka s puta gost mora agenciji predati pisani prigovor (uz od vlasnika potpisano izvješće o situaciji i eventualne račune o prouzrokovanim troškovima). Agencija se obvezuje riješiti prigovor u roku od 15 dana od dana primitka prigovora. Gost se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacije u medije dok agencija ne donese odluku. Ovime se isključuje pravo gosta na naknadu neizravne štete. Nije li gost na mjestu događaja reklamirao neadekvatne usluge odnosno ako je podnio pisani prigovor nakon isteka 8 dana poslije povratka s puta, agencija takav prigovor neće uvažiti.

10. Nadležnost suda: Nije li gost zadovoljan kako je agencija riješila njegov prigovor, ima pravo na pokretanje sudskog postupka. U tom slučaju bit će nadležan Općinski sud u Zagrebu.

Napomena: Ne prihvaćamo reklamacije za ponude u zadnji čas kao ni za usluge na sniženju (akciji)!